Jak założyć swój biznes? Poradnik dla przyszłych przedsiębiorczyń

Oceń post

Własna firma to marzenie wielu osób. Równie wiele niestety nie wie do końca, z czym wiąże się założenie działalności gospodarczej, jak również, w jaki sposób prawidłowo podejść do takiej decyzji, aby z czasem jej nie żałować.

W tym poradniku podpowiemy kilka rzeczy na temat zakładania własnego biznesu i nie tylko, zatem przeczytaj go już teraz!

Kilka zdań na temat działalności gospodarczej

Praca na własny rachunek to dobre rozwiązanie dla wielu z nas. Czy zatem sam pomysł wystarczy, aby założyć firmę i zacząć na niej zarabiać? Nie do końca. Jest to bardziej złożony proces, niż mogłoby się nam wydawać.

W pierwszej części poradnika przedstawiamy proces zakładania działalności gospodarczej, jak i kilka ciekawych faktów na jej temat, a w drugim podpowiemy , jakie cechy powinny charakteryzować taką osobę, aby mogła ona z powodzeniem zostać przedsiębiorcą.

Zakładanie własnego sklepu internetowego

Jak założyć własną firmę

Zastanawiając się nad założeniem nowego przedsiębiorstwa, trzeba wiedzieć, że w Polsce możemy wybrać jeden z kilku rodzajów własnej działalności. Wyróżnić można:

 • jednoosobową działalność gospodarczą,
 • spółki osobowe,
 • spółki kapitałowe.

Tak więc wielu przedsiębiorców swoją przygodę z prowadzeniem firmy najczęściej zaczyna poprzez jednoosobową działalność gospodarczą, lub właśnie poprzez spółkę cywilną, która zarządzana jest przez przynajmniej dwóch wspólników. Bardziej skomplikowanymi rodzajami spółek są spółki osobowe z wyróżnieniem jawnej, komandytowej, partnerskiej, czy komandytowo-akcyjnej, jak również kapitałowe z wyróżnieniem — akcyjnej i z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dokładne zasady działania poszczególnych rodzajów działalności ujęte są w Ustawie Prawa przedsiębiorców, jak i Kodeksie Cywilnym. Wiele informacji na temat niektórych znaleźć także można w Kodeksach spółek handlowych.

Kilka informacji na temat CEIDG

Proces zakładania działalności gospodarczej sprowadza się do zarejestrowania jej w CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej. Zrobić to można zdalnie, np. poprzez odpowiednią stronę internetową, lub poprzez wizytę we właściwym wydziale — np. urzędzie miasta, gminy.

Przeczytaj też:  Jak sprzedawać na Vinted

Wówczas rejestrując firmę, należy wypełnić formularz CEIDG-1, na którym przedsiębiorca musi podać swoje dane osobowe, dane firmy, oraz wskazuje wybraną przez siebie formę opodatkowania. Druk ten nie odpowiada jedynie za rejestrację działalności gospodarczej, ale również spełnia kilka innych funkcji, do których się zaliczają:

 • zgłoszenie identyfikacyjne, lub aktualizacyjne do naczelnika urzędu skarbowego — NIP,
 • wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej — REGON,
 • zgłoszenie, bądź zmianę zgłoszenia płatnika składek do ZUS
 • oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Warto wiedzieć, że w przypadku spółki cywilnej, wniosek CEIDG-1 powinien złożyć indywidualnie każdy ze wspólników.

Po założeniu firmy należy także zapamiętać, że każdy przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej. Jeżeli działalność jest jednoosobowa, bądź jest to spółka cywilna w zależności od formy opodatkowania wyróżnia się:

 • skalę podatkową, lub podatek liniowy — dla takich właściwą ewidencją księgową będzie księga przychodów i rozchodów.
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych — dla takiego właściwą ewidencją księgową będzie ewidencja przychodów.

Jeżeli ktoś posiada odpowiednie umiejętności, ewidencję podatkową może prowadzić samodzielnie, jeżeli nie, warto skorzystać z pomocy dobrego księgowego, który zajmie się wszelkimi formalnościami.

Przedsiębiorca

Własna firma — cechy dobrego przedsiębiorcy

Czy każdy może zostać przedsiębiorcą? Oczywiście, jednak dużo łatwiej będzie osobom, które charakteryzują się charakterystycznymi cechami przypisanymi do przedsiębiorczości. Wyróżnić można przede wszystkim umiejętność dostrzegania potrzeb klienta, kontrahentów jak i potrzeb samej firmy.

Ponadto przedsiębiorczość to także umiejętność doskonalenia nowych pomysłów i np. wykorzystanie nowatorskich rozwiązań, czy zdolność do efektywnego wykorzystywania nadarzających się okazji. Główne cechy przedsiębiorców to także gotowość do podejmowania ryzyka, czy wdrażanie nowych ideii w świecie biznesu.

Przeczytaj też:  15 pomysłów na weekendowe wycieczki

Wymienić jeszcze można więcej cech, opisujących szczególny sposób postępowania człowieka, będą to m.in.:

 • skłonność do podejmowania ryzyka,
 • aktywność,
 • dynamizm,
 • innowacyjność i motoryka,
 • postrzeganie szans i wykorzystywanie ich.

Dobrzy przedsiębiorcy wyróżniają się także umiejętnością szybkiego przystosowania się do zmieniających się warunków. 

Sama definicja przedsiębiorczości natomiast, informuje o tym, że jest to zaplanowany proces działań, ukierunkowany w danych warunkach na wykorzystanie nowatorskiego pomysłu w celu generowania korzyści na rynku.

Czy na pewno każdy może prowadzić działalność gospodarczą

W Polsce przepisy dają więcej swobody, jeżeli chodzi o prowadzenie własnej firmy. Zgodnie z Ustawą z dnia 6 marca 2018 roku. Prawo przedsiębiorców stanowi, że podejmowanie, wykonywania i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach.

Jeżeli chodzi o status przedsiębiorcy, mogą go mieć:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna,
 • jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawą, lecz której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonując działalność gospodarczą,
 • wspólnicy spółki cywilnej.

Czasami, prowadzenie firmy, może wymagać zgody, czyli koncesji. Najczęściej dotyczy to działalności z obszarów, które mają szczególne znaczenie z uwagi na bezpieczeństwo państwa, obywateli, bądź przemawia za tym inny ważny interes publiczny. Koncesję można uzyskać od ministra właściwego, ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania tejże koncesji.

Kiedy potrzebna będzie koncesja? Szczególnie wtedy, gdy firma będzie zajmować się wyrobem bądź obrotem materiałami wybuchowymi, bronią. Koncesja wymagana jest również w momencie gdy firma będzie trudnić się wyrobami i technologią dla służb specjalnych. Przyznanie koncesji może być czasami uzależnione od spełnienia warunków dotyczących wykształcenia, niekaralności, wieku, jak i posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

Podsumowanie

Założenie własnej firmy nie jest trudne i sprowadza się w zasadzie do złożenia jednego wniosku. Zanim jednak to zrobimy, należy zastanowić się, czy nasz pomysł jest dobry, przełoży się na zysk i czy posiadamy, choć kilka cech dotyczących przedsiębiorców.

Przeczytaj też:  Jak rozwijać swoje pasje i hobby?

W kraju można założyć wiele rodzajów firm, zatem każdy zainteresowany powinien bez problemu dobrać indywidualny do własnych potrzeb.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.